Religión

Informará Iglesia Católica sobre anulación de matrimonio a queretanos